SOU 2009:30 Skog utan gräns? - 9789138231777 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:30 Skog utan gräns?
   
 
Titel:SOU 2009:30 Skog utan gräns?
Utgivningsår:2009
Omfång:267 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231777
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:30
Ämnesord:Miljörätt , Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 290 SEK exkl. moms

 

I detta betänkande från Gränsskogsutredningen tydliggörs samspelet mellan skogsnäring och rennäring, och onödiga gränser för skogsbruket tas bort.

 
  © 2017 Jure AB