SOU 2009:61 Modernare adoptionsregler - 9789138232392 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:61 Modernare adoptionsregler
   
 
Titel:SOU 2009:61 Modernare adoptionsregler
Utgivningsår:2009
Omfång:336 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232392
Typ av verk:Lagförslag
Kommitte:2008 års adoptionsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:61
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 290 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppdrag att göra en allmän översyn av reglerna om adoption i 4 kap. föräldrabalken. Utredningen har bland annat tagit ställning till om det i syfte att stärka barnperspektivet finns anledning att ändra reglerna om domstolens prövning i ärenden om adoption.
 
  © 2017 Jure AB