SOU 2009:78 Ökad säkerhet i domstol - 9789138232767 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:78 Ökad säkerhet i domstol
   
 
Titel:SOU 2009:78 Ökad säkerhet i domstol
Utgivningsår:2009
Omfång:198 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232767
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:78
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 244 SEK exkl. moms

 

Utredningsuppdraget beslutades vid regeringssammanträde den 16 oktober 2008. Av direktiven (dir. 2008:127) framgår att det på grund av det allt hårdare samhällsklimatet kan ifrågasättas om säkerheten i domstolarna är tillräcklig. Frågan var därför om det kunde finnas behov av att utöka möjligheterna att besluta om säkerhetskontroll i domstol enligt lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol (säkerhetskontrollagen). I uppdraget ingick bland annat att göra en kartläggning av säkerhetsriskerna i och hoten mot domstolarna. För det fall ett behov av att utöka möjligheterna att besluta om säkerhetskontroll i domstol ansågs föreligga, skulle enligt direktiven förslag till lagändringar lämnas. Även vissa andra frågor med anknytning till säkerhetskontrollagen skulle övervägas inom ramen för uppdraget.

Mot bakgrund av samhälleliga förändringar, särskilt brottsutvecklingen sedan säkerhetskontrollagen senast ändrades för knappt tio år sedan, har utredningen funnit, att det finns ett klart uttalat behov av att utöka möjligheterna att fatta beslut om säkerhetskontroll i domstol.

Utredningens förslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.
 
  © 2017 Jure AB