SOU 2011:9 Barnen som samhället svek. Åtgärder med anledning av övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården - 9789138235287 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:9 Barnen som samhället svek. Åtgärder med anledning av övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården
   
 
Titel:SOU 2011:9 Barnen som samhället svek. Åtgärder med anledning av övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården
Utgivningsår:2011
Omfång:326 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235287
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Upprättelseutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:9
Ämnesord:Offentlig rätt , Skadeståndsrätt , Familjerätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Redogör för utredningens överväganden och förslag kring hur en upprättelseprocess för dem som utsatts för vanvård ska utformas och vad den bör innehålla.

Utredningen tar även upp frågan om vad som behöver göras för att övergrepp och allvarliga försummelser ska undvikas i framtiden.

 
  © 2017 Jure AB