SOU 2011:13 Uppföljning av signalspaningslagen - 9789138235324 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:13 Uppföljning av signalspaningslagen
   
 
Titel:SOU 2011:13 Uppföljning av signalspaningslagen
Utgivningsår:2011
Omfång:115 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235324
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Signalspaningskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:13
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Den kritiserade FRA-lagen ändrades 2009 genom bl.a. tillkomsten av en skyldighet att underrätta enskilda personer om huruvida de utsatts för signalspaning. Det har visat sig att den nya regeln är verkningslös, eftersom Försvarets radioanstalt (FRA) måste rätta sig efter långgående sekretessbestämmelser i dessa fall.
Konstaterar att det i stället är Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet (Siun) som får ta ansvaret för rättssäkerheten när det gäller signalspaning. Denna myndighet ska kontrollera att FRA följer lagen.
Det är också till Siun som den enskilde kan vända sig om han misstänker att avlyssnats.
 
  © 2017 Jure AB