SOU 2011:17 Förvar - 9789138235409 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:17 Förvar
   
 
Titel:SOU 2011:17 Förvar
Anmärkning:Slutbetänkande från Förvarsutredningen
Utgivningsår:2011
Omfång:485 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235409
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:17
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 439 SEK exkl. moms

 

Innehåller bland annat förslag om en obligatorisk domstolsprövning när en utlänning tas i förvar, ett humanare omhändertagande av utlänningar som tas i förvar samt en utökad möjlighet att lägga ned en förundersökning mot en utvisad utlänning.

Utredningen föreslår att det införs en obligatorisk domstolsprövning av Migrationsverkets och en polismyndighets beslut om att ta en utlänning i förvar. Förslaget innebär att en myndighet som huvudregel ska få hålla en utlänning i förvar i högst två veckor innan en migrationsdomstol prövar beslutet. Om domstolen beslutar att en utlänning ska hållas kvar i förvar föreslår utredningen att förvarsbeslutet löpande ska omprövas av en migrationsdomstol.

Vidare föreslås att en större andel av de förvarstagna utlänningar som i dag placeras inom kriminalvården ska bli kvar i Migrationsverkets förvar. Migrationsverket ska därför ges i uppdrag dels att inrätta avdelningar med en viss högre säkerhet på förvaren, dels att se till att närvaron av sjukvårdspersonal på förvaren ökar.
 
  © 2017 Jure AB