SOU 2011:31 Staten som fastighetsägare och hyresgäst - 9789138235669 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:31 Staten som fastighetsägare och hyresgäst
   
 
Titel:SOU 2011:31 Staten som fastighetsägare och hyresgäst
Anmärkning:Betänkande från Utredningen om en översyn av statens fastighetsförvaltning
Utgivningsår:2011
Omfång:423 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235669
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om en översyn av statens fastighetsförvaltning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:31
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 439 SEK exkl. moms

 

Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av den statliga fastighetsförvaltningen inom i huvudsak tre områden;


Förtydligande av principer för vad staten ska äga.
Förvaltningen och finansieringen av kulturfastigheter.
Effektivare struktur på den statliga fastighetsförvaltningen.

Särskild utredare: Sten Olsson

 
  © 2017 Jure AB