SOU 2011:42 En reformerad domstolslagstiftning - 9789138235799 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:42 En reformerad domstolslagstiftning
   
 
Titel:SOU 2011:42 En reformerad domstolslagstiftning
Anmärkning:Betänkande från Domarlagsutredningen.
Utgivningsår:2011
Omfång:393 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235799
Typ av verk:Lagkommentar
Kommitte:Domarlagstiftning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:42
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Här föreslås en gemensam lag för samtliga domstolar med grundläggande bestämmelser om domarbehörighet, krav på medborgarskap, kunskapsprov m.m. samt om domstolarnas yttre och inre organisation.
Dessutom föreslås en ny lag om nämndemän. En nyhet är att varje domstol i framtiden själv får besluta hur många nämndemän det ska finnas för tjänstgöring i domstolen.
Diskuterar även frågor om domaranställningar, chefsstruktur och chefstillsättningar, men avstår från att föreslå några förändringar. Detta gäller t.ex. idén om att inrätta befordrade anställningar som inte är förenade med chefsskap. Här föreslås i stället ett flexibelt system i domstolsorganisationen som inte belastas av några inlåsningseffekter.
 
  © 2017 Jure AB