SOU 2011:45 Förundersökning - 9789138235843 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:45 Förundersökning
– objektivitet, beslag, dokumentation m.m.
   
 
Titel:SOU 2011:45 Förundersökning – objektivitet, beslag, dokumentation m.m.
Anmärkning:Slutbetänkande från Domarlagsutredningen.
Utgivningsår:2011
Omfång:480 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235843
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Domarlagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:45
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 439 SEK exkl. moms

 

Förundersökningsutredningen har haft i uppdrag att utreda dels hur förundersökningarnas kvalitet bäst kan säkerställas, dels hur förfarandet i samband med ansökan om resning i brottmål kan förbättras.

Sistnämnda frågeställning har behandlats i delbetänkandet Resningsförfarandet i brottmål - återupptagande av förundersökning och rätt till biträde (SOU 2009:98).

I detta slutbetänkande redovisas återstoden av uppdraget.
 
  © 2017 Jure AB