SOU 2013:27 Vissa frågor om gode män och förvaltare - 9789138239292 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2013:27 Vissa frågor om gode män och förvaltare
   
 
Titel:SOU 2013:27 Vissa frågor om gode män och förvaltare
Utgivningsår:2013
Omfång:291 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239292
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om bättre förutsättningar för gode män och förvaltare
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:27
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Vi har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som ger bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Syftet är att säkerställa att det finns tillgång till kvalificerade och lämpliga ställföreträdare.

Uppdraget har avsett frågor inom sex olika områden. Ett område som vi har haft att behandla rör frågan om möjligheten för gode män och förvaltare att kunna bli entledigade även om någon ersättare inte har utsetts. Vidare har vi behandlat frågan om vem som bör stå för kostnaden för gode mäns och förvaltares försäkringar. I uppdraget har även ingått att överväga vilka åtgärder som behöver vidtas för att dödsboet efter en god man eller förvaltare ska få lämpligt stöd i samband med redovisningen av huvudmannens egendom.

En annan fråga som vi har haft i uppdrag att överväga är om överförmyndaren bör bistå tingsrätten med att hämta in utredning i ärenden om godmanskap och förvaltarskap, i vilka tingsrätten fattar beslut. I denna del har vi också tagit ställning till om överförmyndaren bör lämna förslag på ställföreträdare till tingsrätten.

I vårt uppdrag har det även ingått att utarbeta författningsförslag om sekretess hos överförmyndaren i ärenden enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn. En annan fråga har varit
att överväga vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa att det finns tillgång till relevant statistik över överförmyndarnas verksamhet.

Utöver de i våra direktiv särskilt angivna frågorna har vi haft möjlighet att föreslå andra praktiska åtgärder som bidrar till att skapa bättre förutsättningar för gode män och förvaltare.
 
  © 2017 Jure AB