SOU 2013:34 En effektivare plan- och bygglovsprocess - 9789138239384 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2013:34 En effektivare plan- och bygglovsprocess
   
 
Titel:SOU 2013:34 En effektivare plan- och bygglovsprocess
Utgivningsår:2013
Omfång:464 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239384
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Plangenomförandeutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:34
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 439 SEK exkl. moms

 

Regeringen gav Plangenomförandeutredningen ursprungligen i uppdrag att se över reglerna om genomförande av detaljplan i syfte att åstadkomma en tydlig, effektiv och transparent plangenomförandelagstiftning. Det uppdraget redovisades till regeringen i december 2012.

Uppdraget har senare utvidgats till att också utreda förutsättningarna för att förenkla och förkorta plan- och byggprocessen genom att se över

- kravet på detaljplan,
- kravet på bygglov,
- möjligheterna att använda s.k. enkelt planförfarande, och
- möjligheterna för kommunfullmäktige att uppdra åt kommunal nämnd att anta en detaljplan.
 
  © 2017 Jure AB