SOU 2013:10 Rätta byggfelen snabbt - 9789138238912 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2013:10 Rätta byggfelen snabbt
– med effektivare förelägganden och försäkringar
   
 
Titel:SOU 2013:10 Rätta byggfelen snabbt – med effektivare förelägganden och försäkringar
Utgivningsår:2013
Omfång:189 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238912
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Byggkravsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:10
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Ladda ner PDFRegeringen beslutade vid sitt sammanträde den 3 november 2011 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att se över vissa byggfrågor. Samma dag förordnades tekniska rådet Björn Hedlund som särskild utredare. Utredningen har antagit namnet Byggkravsutredningen.

Utredningen lämnade i december 2012 delbetänkandet Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav - genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86).

Detta är utredningens slutbetänkande.
 
  © 2017 Jure AB