SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål - 9789138241936 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål
   
 
Titel:SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål
Utgivningsår:2014
Omfång:582 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241936
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:76
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt , Skatterätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Utredningen om fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen har haft i uppdrag att utvärdera om 2010 års förvaltningsrättsreform medfört de ökade möjligheter till specialisering av skattemålshanteringen i domstol som reformen syftade till, att undersöka hur domstolarna arbetar med specialisering i fråga om skattemål och att analysera vilka effekter specialiseringen har fått.

Utredningen har vidare bland annat haft i uppdrag att undersöka om och hur möjligheten att i förvaltningsrätten utöka antalet lagfarna domare används i dag och överväga om reglerna bör ändras.

Utredningens uppdrag har också omfattat att överväga behovet av att utöka möjligheterna att överlämna mål mellan domstolar.
 
  © 2017 Jure AB