SOU 2017:68 Barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m.m. - 9789138246658 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:68 Barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m.m.
– Genomförande av EU:s barnrättsdirektiv och två andra straffprocessuella frågor
   
 
Titel:SOU 2017:68 Barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m.m. – Genomförande av EU:s barnrättsdirektiv och två andra straffprocessuella frågor
Utgivningsår:2017
Omfång:414 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246658
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om vissa straffprocessuella frågor
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:68
Ämnesord:Familjerätt , Processrätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

I takt med att kunskapen ökar om barns särskilda behov, så förädlas också de processuella verktygen när det gäller misstänkta och tilltalade barns rättigheter.

Barnperspektivet har med åren kommit att få en allt tydligare roll i ett straffrättsligt förfarande. Rättigheterna är dock sällan unika för den svenska rättsordningen. Tvärtom återfinns de i flera internationella normer, exempelvis i Barnkonventionen och Europakonventionen. Barnkonventionen tar explicit sikte på att upprätthålla barns rättigheter, och omfattar bland annat normer som tar sikte på barn som är misstänkta eller tilltalade för brott. Europadomstolen har, i sin tolkning av Europakonventionen, framhållit att medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att tillgodose barns särskilda behov i egenskap av brottsmisstänkta eller tilltalade och rätten till en rättvis rättegång.
 
  © 2017 Jure AB