SOU 2017:106 Nystart för byggnadsstandardiseringen genom stärkt samverkan - 9789138247297 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:106 Nystart för byggnadsstandardiseringen genom stärkt samverkan
   
 
Titel:SOU 2017:106 Nystart för byggnadsstandardiseringen genom stärkt samverkan
Utgivningsår:2017
Omfång:258 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247297
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén för modernare byggregler
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:106
Ämnesord:Offentlig rätt , Fastighetsrätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Kommitténs övergripande syfte: att modernisera regelverket och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande utan att äventyra hälsa, säkerhet, gestaltningskvalitet, en god livsmiljö och ett långsiktigt hållbart byggande.

Bland förslagen:

- En nationell samordnare för byggstandardiseringen
- Att regeringen inrättar ett nationellt myndighetsråd för byggstandardisering
- Tydligare villkor för regeringens medfinansiering av SIS där inriktningen på villkoren inledningsvis bör vara att säkerställa att SIS underlättar möjligheterna att avgiftsfritt ta del av viss information om byggstandarder innan köp samt vidtar åtgärder för att öka deltagandet i de tekniska kommittéerna.
 
  © 2017 Jure AB