SOU 2017:108 Lån och garantier för fler bostäder - 9789138247310 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:108 Lån och garantier för fler bostäder
   
 
Titel:SOU 2017:108 Lån och garantier för fler bostäder
Utgivningsår:2017
Omfång:387 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247310
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:108
Ämnesord:Offentlig rätt , Fastighetsrätt , Krediträtt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Bostadsbyggande är en kapitalintensiv verksamhet och tillgång till extern finansiering är för det mesta en absolut förutsättning för att ett bostadsprojekt ska kunna förverkligas.

Utredningens mål är att underlätta finansiering av bostadsprojekt utan att bidra till oansvarig riskhantering. En annan övergripande målsättning är att undvika krångliga regler och så långt det går samordna regler för föreslagna åtgärder sinsemellan och med närliggande regelverk. Därför presenterar man förslag som rör bl.a.:

- Stabil tillgång till finansieringsstöd inför sämre tider
- Kompletterande insatser med inriktning på mindre aktörer och svagare bostadsmarknader
 
  © 2017 Jure AB