SOU 2018:30 Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning - 9789138247884 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:30 Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning
   
 
Titel:SOU 2018:30 Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning
Utgivningsår:2018
Omfång:98 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247884
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om regeländringar för vissa hemliga tvångsmedel
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:30
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 189 SEK exkl. moms

 

Lättare för brottsbekämpande myndigheter att få tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation när kriminella för att undvika avlyssning byter sin telefon eller sitt sim-kort.

I vissa kriminella sammanhang är det vanligt att byta telefon eller att använda flera sim-kort för att inte bli avlyssnad. I dag måste åklagare infinna sig personligen vid ett sammanträde i domstol vid begäran om tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. När en kriminell person till exempel byter sim-kort för att undvika avlyssning måste processen i domstolen upprepas för att få tillstånd till avlyssning. Det här utgör ett problem för brottsbekämpande myndigheter. Det finns risk att personer av intresse i pågående brottsutredningar kan undvika avlyssning under en tid och upprättandet av nya tillstånd tar dessutom rättsväsendets resurser i anspråk.

Utredningen föreslår att domstolar får möjlighet att avgöra om ett sammanträde behövs i det enskilda fallet. Om det inte behövs får domstolen pröva frågan om tillstånd till avlyssning på handlingarna i ärendet. Det här tillvägagångsättet sparar tid och resurser för rättsväsendet.
 
  © 2017 Jure AB