SOU 2018:35 Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar - 9789138247990 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:35 Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar
   
 
Titel:SOU 2018:35 Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar
Utgivningsår:2018
Omfång:290 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247990
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om kommunal planering av bostäder
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:35
Ämnesord:Fastighetsrätt , Hyra och annan nyttjanderätt , Offentlig rätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår ett helt nytt arbetssätt för att få staten och kommunerna att ta ett gemensamt ansvar, skapa en samsyn på vad bostadsbristen består i, och hur den ska lösas på alla nivåer i det offentliga Sverige. I centrum för detta arbetssätt återfinns regionerna. För att reglera det gemensamma arbetssättet föreslår utredningen en ny bostadsförsörjningslag.

Utredningens uppdrag handlar om hushåll vars ekonomiska förutsättningar inte medger att de kan skaffa eller behålla en ändamålsenlig bostad. På en övergripande nivå kan de aktuella hushållens problem beskrivas som skillnaden mellan

– det utbud av bostäder som finns tillgängligt för dem på marknaden,
och

– ett utbud som skulle ge dem en godtagbar bostad.

Med godtagbar avser utredningen en bostadssituation som är politiskt
definierad och som det inte anses acceptabelt att underskrida.
 
  © 2017 Jure AB