SOU 2019:66. Volym 1 och 2 En utvecklad vattenförvaltning. - 9789138250082 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2019:66. Volym 1 och 2 En utvecklad vattenförvaltning.
– Betänkande från Vattenförvaltningsutredningen (M 2017:07)
   
 
Titel:SOU 2019:66. Volym 1 och 2 En utvecklad vattenförvaltning. – Betänkande från Vattenförvaltningsutredningen (M 2017:07)
Utgivningsår:2020
Omfång:1300 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250082
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:66
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 747 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppdrag att utreda och utvärdera ansvarsfördelningen, beslutanderätten och organiseringen av myndigheterna inom vattenförvaltningen och att lämna förslag på hur organisationen bör vara utformad för att underlätta en effektiv, samordnad, förankrad och ändamålsenlig förvaltning. I uppdraget har även ingått att föreslå hur finansieringen av de åtgärder som följer av åtgärdsprogrammen bäst kan säkerställas samt lämna nödvändiga författningsförslag.

Utvärderingen visar att vattenförvaltningen står inför ett antal olika utmaningar bland annat rörande organisation, beslutanderätt, arbetsformer och finansiering. En rad iakttagelser har gjorts utifrån synpunkter från olika aktörer, tidigare och utredningens egna studier och annat underlag.

Särskild utredare: Karolina Ardesjö Lundén
 
  © 2017 Jure AB