SOU 2020:78 Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd - 9789138251270 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2020:78 Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd
– Betänkande från Utredningen om översyn av strandskyddet (M 2019:01)
   
 
Titel:SOU 2020:78 Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd – Betänkande från Utredningen om översyn av strandskyddet (M 2019:01)
Utgivningsår:2020
Omfång:402 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138251270
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:78
Ämnesord:Fastighetsrätt , Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 710 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår bl.a.

- Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort

- Ett mer differentierat strandskydd

- Strandskyddet bör bli mer förutsägbart och enklare att administrera

- Effektivare tillsyn inom strandskyddade områden

Uppdraget har varit att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet i miljöbalken görs om i grunden. Det ska ske genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck.

Särskild utredare: Catharina Håkansson Boman
 
  © 2017 Jure AB