SOU 2021:41 VAB för vårdåtgärder i skolan - 9789152501122 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:41 VAB för vårdåtgärder i skolan
   
 
Titel:SOU 2021:41 VAB för vårdåtgärder i skolan
Utgivningsår:2021
Omfång:142 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789152501122
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:43
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt

Pris: 259 SEK exkl. moms

 

VAB-utredningen ser över reglerna för tillfällig föräldrapenning. I ett delbetänkande föreslår utredningen hur man kan göra det möjligt för föräldrar att få tillfällig föräldrapenning för att instruera bland annat skolpersonal om egenvård för barn med kronisk sjukdom.

Utredningen föreslår att det ska införas en ny ersättning för föräldrar till barn med sjukdom eller funktionsnedsättning som, när det behövs, ger rätt till tillfällig föräldrapenning. Det kan till exempel gälla när föräldern måste gå från jobbet för att medverka i introduktion av barnets behov av hjälp med vård- eller behandlingsåtgärder i förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Ersättningen bör kunna träda i kraft så snart som möjligt, vilket utredningen bedömer vara tidigast den 1 juli 2022.
 
  © 2017 Jure AB