SOU 2022:39 Ett register för alla bostadsrätter - 9789152504222 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2022:39 Ett register för alla bostadsrätter
   
 
Titel:SOU 2022:39 Ett register för alla bostadsrätter
Utgivningsår:2022
Omfång:454 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152504222
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021/22:39
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 791 SEK exkl. moms

 

Bostadsrättsregisterutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

En särskild utredare har haft i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur ett offentligt register för bostadsrätter bör utformas i syfte att stärka bostadsmarknadens funktionssätt.
 
  © 2017 Jure AB