SOU 2022:48 Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid - 9789152504604 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2022:48 Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid
   
 
Titel:SOU 2022:48 Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid
Utgivningsår:2022
Omfång:1048 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152504604
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2022:48
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt , Processrätt

Pris: 833 SEK exkl. moms

 

Tullbefogenhetsutredningen har överlämnat sitt delbetänkande till regeringen.

Utredningen har haft i uppdrag att genomföra en samlad översyn av reglerna om Tullverkets befogenheter inom kontrollverksamheten och den brottsbekämpande verksamheten. Syftet har varit att skapa en överskådlig, ändamålsenlig och enhetlig reglering av Tullverkets befogenheter och därmed bättre förutsättningar för Tullverket att utföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.

Utredningens uppdrag har utvidgats och förlängts genom regeringens beslut den 13 april 2022 om tilläggsdirektiv. Tilläggsdirektiven innebär bl.a. att utredningen ska se över det tullrättsliga sanktionssystemet och utreda vissa förverkandefrågor. Uppdraget ska slutredovisas senast den 14 juli 2023.
 
  © 2017 Jure AB