SOU 2022:71 Tryggare hem för barn - 9789152505267 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2022:71 Tryggare hem för barn
   
 
Titel:SOU 2022:71 Tryggare hem för barn
Utgivningsår:2023
Omfång:430 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152505267
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2022:71
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt

Pris: 789 SEK exkl. moms

 

Betänkande av Utredningen om vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer.

Regeringen beslutade den 16 september 2021 att uppdra åt en särskild utredare att se över regler i föräldrabalken om vårdnadsöverflyttning, adoption och umgänge.

I uppdraget har ingått att ta ställning till bland annat om förutsättningarna för vårdnadsöverflyttning och adoption bör ändras för att tillgodose familjehemsplacerade barns rätt till trygghet och stabilitet samt behovet av åtgärder för att underlätta förutsättningarna för prövningen av frågor om vårdnadsöverflyttning för barn i familjehem. I uppdraget har även ingått att ta ställning till hur skyddet för barnet kan stärkas när fråga uppkommer om umgänge med en förälder som har utövat våld eller gjort sig skyldig till någon annan allvarlig kränkning.
 
  © 2017 Jure AB