SOU 2003:42 Ett reformerat underhållsstöd - 9138219980 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:42 Ett reformerat underhållsstöd
   
 
Titel:SOU 2003:42 Ett reformerat underhållsstöd
Anmärkning:Separat bilagedel finns. Se även SOU 2001:24 , prop. 2003/04:96 och prop. 2004/05:116.
Utgivningsår:2003
Omfång:463 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219980
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Underhållsstödsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:42
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 294 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås ett grundavdrag på 153 900 kr för bidragsskyldiga som bor i Stor-Stockholm eller Stor-Göteborg samt något lägre avdrag för övriga bidragsskyldiga. Dessutom föreslås att kostnaderna skall fördelas mer rättvist mellan föräldrarna redan i samband med att beslutet om delat umgänge tas i domstol eller av socialnämnden. Dessutom föreslås bl.a. ändrade regler för bidragsskyldiga med skulder hos försäkringskassan. Förslagen syftar bl.a. till att minska risken för att en bidragsskyldig förälder vid tillfälliga ekonomiska svårigheter hamnar hos kronofogdemyndigheten. För att betona båda föräldrarnas ansvar för barnets försörjning föreslås att en del av stödet behovsprövas. Behovsprövningen skall gälla föräldrar med inkomster som överstiger 360 000 kr per år.
 
  © 2017 Jure AB