SOU 2003:42 Ett reformerat underhållsstöd - Bilagor - 9138219999 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:42 Ett reformerat underhållsstöd - Bilagor
   
 
Titel:SOU 2003:42 Ett reformerat underhållsstöd - Bilagor
Anmärkning:Se huvudbetänkandet.
Utgivningsår:2003
Omfång:152 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219999
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Underhållsstödsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:42
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 176 SEK exkl. moms

 

Denna del innehåller 15 bilagor:

1. Kommittédirektiv
2. Några fakta om barn och föräldrar i underhållsstödssystemet
3. Beräkning av vuxna personers levnadskostnader i andra sammanhang
4. Bostadskostnad
5. Vuxnas normalbehov (exkl. bostadskostnad)
6. En jämförelse mellan de olika normerna för "levnadskostnader i övrigt"
7. Analys av alternativa återbetalningsregler
8. Beräkning av barns levnadskostnader i andra sammanhang
9. En jämförelse mellan de olika normerna
10. Barns normalbehov (exkl. bostadskostnad och kostnad för barnomsorg)
11. Olika inkomstnivåer
12. Analys av alternativa behovsprövningsregler
13. Några undersökningar om umgänge mellan barn och bidragsskyldiga föräldrar
14. Reformarbete i Norge
15. Lagen om underhållsstöd i dess lydelse efter av utredningen förordade förändringar
 
  © 2017 Jure AB