SOU 2003:51 God man för ensamkommande flyktingbarn - 9138218739 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:51 God man för ensamkommande flyktingbarn
   
 
Titel:SOU 2003:51 God man för ensamkommande flyktingbarn
Anmärkning:Se även SOU 2004:112 Band I-III samt prop. 2005/06:117.
Utgivningsår:2003
Omfång:185 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218739
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om förmyndare, gode män och förvaltare
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:51
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att varje ensamkommande flyktingbarn förses med en god man som kan besluta i frågor om såväl barnets ekonomiska som personliga angelägenheter, t.ex. boende, hälso- och sjukvård samt skolgång. Nuvarande regler innebär att den gode mannen kan besluta främst i frågor som rör barnets ekonomiska angelägenheter, vilket visat sig vara en stor brist. Dessutom föreslås bl.a. att den gode mannen skall ersättas med en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare när barnet eventuellt får uppehållstillstånd i Sverige.
 
  © 2017 Jure AB