SOU 2003:114 Läget i rättsväsendet och förslag till fortsatta reformer inom brottsutredningsverksamheten m.m. - 9138220369 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:114 Läget i rättsväsendet och förslag till fortsatta reformer inom brottsutredningsverksamheten m.m.
   
 
Titel:SOU 2003:114 Läget i rättsväsendet och förslag till fortsatta reformer inom brottsutredningsverksamheten m.m.
Anmärkning:Delbetänkande. Se övriga delbetänkanden SOU 2001:59, SOU 2001:93, SOU 2002:44, SOU 2002:45, SOU 2003:74, SOU 2005:38 och SOU 2005:84. Se även prop. 2001/02:147 och prop. 2003/04:89. Se även slutbetänkande SOU 2005:117.
Utgivningsår:2003
Omfång:435 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220369
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:114
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 262 SEK exkl. moms

 

Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU) föreslår i detta delbetänaknde bl.a. en ny kriminalpolisutbildning för redan anställda poliser med inriktning mot brottsutredande verksamhet. Rekryteringen till den brottsutredande verksamheten bör dessutom breddas så att även personer med annan specialkompetens än polisbakgrund kan komma i fråga. Därför föreslås även en fristående utbildning till »kriminallutredare». Här tas också upp lokaliseringsfrågor och behovet av samråd inom kriminalvårdens, polisens, åklagarmyndigheternas och domstolarnas verksamhetsområden.
 
  © 2017 Jure AB