Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Westberg Peter:
   
 


Sida 1 av 1

Civilrättskipning II — Privat tvistlösning - förlikningsförhandling, medling, skiljeförfarande och andra privatdomarförfaranden
Westberg Peter, Maunsbach Lotta
Norstedts Juridik, Processrätt
113 sid, 3 uppl, 2021, Pris: 248 SEK exkl. moms   

Civilrättskipning I — Tvistemål
Westberg Peter, Maunsbach Lotta
Norstedts Juridik, Processrätt
457 sid, 3 uppl, 2021, Pris: 742 SEK exkl. moms   

Konflikt och kontrakt
Westberg Peter
Jure, Processrätt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 764 sid, 2020, Pris: 993 SEK exkl. moms   

Tvistlösning inom affärsrätten — En antologi
Arvidsson Niklas, Nyström Birgitta, Westberg Peter, red.
Norstedts Juridik, Processrätt, Förmögenhetsrätt
402 sid, 2020, Pris: 460 SEK exkl. moms   

Anskaffning av bevisning i dispositiva tvistemål
Westberg Peter
Norstedts Juridik, Processrätt
781 sid, 2010, Pris: 2224 SEK exkl. moms   

Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål — En funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder
Westberg Peter
Juristförlaget i Lund, Processrätt
Inbunden, 1262 sid, 2004  SLUT på förlag

Domstols officialprövning — En civilrättslig studie i anslutning till RB 17:3 p 1
Westberg Peter
Juristförlaget i Lund, Processrätt
Inbunden, 1040 sid, 1988  SLUT på förlag

Argumentationsformer inom processrätten
Heuman Lars, Westberg Peter
Juristförlaget Stockholm, Processrätt
119 sid, 2 uppl, 1995  SLUT på förlag


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB