Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Fröberg Ulf H:
   
 


Sida 1 av 1

Medicinsk Författningsbok 2018
Fröberg Ulf H., Höllgren Oskar, Flink Linnea
Institutet för medicinsk rätt, Offentlig rätt
Inbunden, 1348 sid, 2018, Pris: 681 SEK exkl. moms   

Medicinsk dokumentation — Om journalföring och personuppgifter inom hälso- och sjukvård
Fröberg Ulf H.
Institutet för medicinsk rätt, Offentlig rätt
301 sid, 12 uppl, 2017, Pris: 395 SEK exkl. moms   

Den medicinska rättens grunder
Fröberg Ulf H.
Institutet för medicinsk rätt, Offentlig rätt
212 sid, 2016, Pris: 295 SEK exkl. moms   

Det juridiska ansvaret för diabetespatienten — En bok om hälso- och sjukvårdens författningsreglerade skyldigheter och diabetespatientens rättigheter
Fröberg Ulf H., Fahlgren Kerstin
Institutet för medicinsk rätt, Offentlig rätt
117 sid, 2009, Pris: 241 SEK exkl. moms   

Det straffbara tjänstefelet i medicinskt och socialt arbete — En redovisning av reglerna om det personliga straffansvaret och rättstillämpningen
Fröberg Ulf H.
Institutet för medicinsk rätt, Offentlig rätt, Straffrätt
146 sid, 2014, Pris: 290 SEK exkl. moms   

Företagshälsovårdens regelverk och juridik — En bok om regleringen av ansvar om möjligheter för företagshälsovårdens huvudmän, ledningar och yrkesutövare
Fröberg Ulf H.
Institutet för medicinsk rätt, Offentlig rätt
173 sid, 2009, Pris: 142 SEK exkl. moms   

Patientsäkerhetslagen — En lag till skydd mot vårdskada
Fröberg Ulf H., Hallgren Timothy
Institutet för medicinsk rätt, Offentlig rätt
176 sid, 2011, Pris: 387 SEK exkl. moms   

Öppen tvångsvård
Fröberg Ulf H.
Institutet för medicinsk rätt, Offentlig rätt
248 sid, 2008, Pris: 245 SEK exkl. moms   

Ledningsansvar i hälso- och sjukvård och tandvård
Fröberg Ulf H.
Institutet för medicinsk rätt, Offentlig rätt, Arbetsrätt
297 sid, 2 uppl, 2012  SLUT på förlag

Delegera rätt — för säkerhet i vården
Fröberg Ulf H.
Institutet för medicinsk rätt, Offentlig rätt
133 sid, 3 uppl, 2012, Pris: 388 SEK exkl. moms   

Delegeringar i hälso- och sjukvården — Om det juridiska ansvaret vid delegering av enskilda ledningsuppgifter och medicinska arbetsuppgifter
Fröberg Ulf H.
Institutet för medicinsk rätt, Offentlig rätt
136 sid, 2 uppl, 2009  SLUT på förlag

Patientdatalagen — Den nya regleringen av patientdata
Fröberg Ulf H.
Institutet för medicinsk rätt, Offentlig rätt
195 sid, 2 uppl, 2008, Pris: 395 SEK exkl. moms   

Läkemedelsrätt - Läkemedel - Narkotika - Livsmedel — Lagar - Förordningar - Föreskrifter - Allmänna råd
Fröberg Ulf H., Sanderfelt Markus
Institutet för medicinsk rätt, Offentlig rätt
512 sid, 2006  SLUT på förlag

Fortplantningsrätt — Författningar om människans fortplantning med kommentarer och rättspraxis
Fröberg Ulf H., Katzarska Kalina
Institutet för medicinsk rätt, Offentlig rätt
109 sid, 2005, Pris: 289 SEK exkl. moms   

Medicinsk Etikbok
Fröberg Ulf H., Gulbrandsen Sari-Sarraf Marie
Institutet för medicinsk rätt, Offentlig rätt
Inbunden, 533 sid, 2 uppl, 2005, Pris: 387 SEK exkl. moms   

Vaccinationsrätt — En praktisk handbok om de rättsliga krav som reglerar vaccinationsverksamheten till säkerhet för personal och patienter
Fröberg Ulf H.
Institutet för medicinsk rätt, Offentlig rätt
60 sid, 2005  SLUT på förlag


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB