Prop. 2008/09:4 Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister
   
 
Titel:Prop. 2008/09:4 Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister
Utgivningsår:2008
Omfång:28 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809004
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:4
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt , Arbetsrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB