Prop. 2008/09:7 Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga
   
 
Titel:Prop. 2008/09:7 Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga
Utgivningsår:2008
Omfång:35 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809007
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:7
Ämnesord:Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

För att stimulera företag att anställa fler unga föreslår regeringen ytterligare sänkta socialavgifter. Förslaget innebär att sänkningen utökas till att gälla alla som är under 26 år, samtidigt som socialavgifterna sänks ytterligare.

Socialavgifterna för unga kommer enligt förslaget att bestå av ålderspensionsavgiften samt en fjärdedel av övriga avgifter. Detta innebär att arbetsgivaravgifterna för 2009 blir 15,49 procent och egenavgifterna för 2009 blir 15,07 procent för alla som vid årets början inte har fyllt 26 år.
 
  © 2017 Jure AB