prop. 2008/09:30 Förslag till ändringar i ersättningssystemet för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting
   
 
Titel:prop. 2008/09:30 Förslag till ändringar i ersättningssystemet för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting
Utgivningsår:2008
Omfång:46 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809030
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:30
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Kommuner, landsting och kommunalförbund har via ett särskilt kompensationssystem möjlighet att få ersättning för ingående mervärdesskatt som inte får dras av enligt mervärdesskattelagen. I vissa fall har ersättning betalats ut även när så inte har varit avsett. Vid t.ex. försäljning av fastigheter har det förekommit att köparen av fastigheten kunnat göra avdrag för den mervärdesskatt som kommunen redan har fått ersättning för. För att åtgärda detta föreslår regeringen ändringar i lagen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting.
 
  © 2017 Jure AB