Prop. 2008/09:45 Sänkta socialavgifter
   
 
Titel:Prop. 2008/09:45 Sänkta socialavgifter
Utgivningsår:2008
Omfång:14 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809045
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:45
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att det sammanlagda uttaget av socialavgifter och allmän löneavgift sänks med en procentenhet. Det sammanlagda uttaget kommer därmed att uppgå till 31,42 procent av avgiftsunderlaget för arbetsgivaravgifter och maximalt 29,71 procent av avgiftsunderlaget för egenavgifter. Därutöver förändras även avgifternas sammansättning.
De nya nivåerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.
 
  © 2017 Jure AB