Prop. 2008/09:47 Beskattning av vinster på utländska premieobligationer, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2008/09:47 Beskattning av vinster på utländska premieobligationer, m.m.
Utgivningsår:2008
Omfång:35 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809047
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:47
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att vinster i utländska lotterier som anordnas i en EES-stat ska vara fria från inkomstskatt i Sverige. Även vinster vid vinstdragning på utländska premieobligationer ska vara skattefria om premieobligationen ställts ut i en stat inom EES.
I propositionen föreslås även att beloppsgränsen över vilken kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen får dras av höjs från 8 000 kronor till 9 000 kronor.
Vidare föreslås att schablonavdraget vid upplåtelse av privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyreslägenhet höjs från 4 000 kronor per år till 12 000 kronor per år. Det höjda schablonavdraget föreslås också gälla vid beskattning av ersättningar när produkter från privatbostadsfastigheter eller privatbostäder avyttras.
 
  © 2017 Jure AB