Prop. 2008/09:48 Några beskattnings- och kontrollfrågor vid införsel av vissa punktskattepliktiga varor för privat bruk
   
 
Titel:Prop. 2008/09:48 Några beskattnings- och kontrollfrågor vid införsel av vissa punktskattepliktiga varor för privat bruk
Utgivningsår:2008
Omfång:86 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809048
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:48
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås några ändringar av beskattnings- och kontrollbestämmelserna vid införsel av vissa punktskattepliktiga varor som är avsedda att användas av enskilda personer för personligt bruk. Förslagen utgör i huvudsak EG-rättsliga anpassningar av de svenska bestämmelserna.
 
  © 2017 Jure AB