Prop. 2008/09:53 Godkännande av motorfordon m.m.
   
 
Titel:Prop. 2008/09:53 Godkännande av motorfordon m.m.
Utgivningsår:2008
Omfång:266 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809053
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:53
Ämnesord:Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 124 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB