Prop. 2009/10:1 Budgetpropositionen för år 2010
� Förslag till statsbudget, finansplan m.m.
   
 
Titel:Prop. 2009/10:1 Budgetpropositionen för år 2010 � Förslag till statsbudget, finansplan m.m.
Anmärkning:12 volymer, 27 utgiftsområden. Volymerna kan även beställas separat. Kontakta Jure för information, tel. 08-6620080.
Utgivningsår:2009
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910001
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/10:1
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 956 SEK exkl. moms

 

Regeringen överlämnar budgetpropositionen för år 2010 till riksdagen den 21 september 2009. Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens inkomster och utgifter för budgetåret 2010.
 
  © 2017 Jure AB