Prop. 2009/10:188 Nationell sfi-bonus
   
 
Titel:Prop. 2009/10:188 Nationell sfi-bonus
Utgivningsår:2010
Omfång:75 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910188
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:188
Ämnesord:Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

Bonus lockar till skolbänken!

Förslag om en ny lag om prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare (sfi-bonus). Tanken är att få fler nyanlända invandrare att snabbare lära sig svenska och därmed förbättra sina möjligheter att få arbete.
Lagen ska träda i kraft 1 september 2010.
 
  © 2017 Jure AB