Prop. 2000/01:8 Ny socialavgiftslag m.m.
   
 
Titel:Prop. 2000/01:8 Ny socialavgiftslag m.m.
Anmärkning:SOU 1998:67
Utgivningsår:2000
Omfång:183 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200001008
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2000/01:8
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB