Prop. 2010/11:156 Bättre förutsättningar för skatteväxlingar mellan kommuner och landsting
   
 
Titel:Prop. 2010/11:156 Bättre förutsättningar för skatteväxlingar mellan kommuner och landsting
Utgivningsår:2011
Omfång:20 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011156
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:156
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ändring i lagen om kommunalekonomisk utjämning och att det i lagen om kollektivtrafik införs en möjlighet för kommuner att lämna bidrag till varandra. Förslagen syftar till att begränsa oönskade omfördelningseffekter som kan uppstå vid skatteväxlingar mellan kommuner och landsting.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.
 
  © 2017 Jure AB