Prop 2010/11:166 Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen
   
 
Titel:Prop 2010/11:166 Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen
Utgivningsår:2011
Omfång:288 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011166
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:166
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 125 SEK exkl. moms

 

Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagenProp. 2010/11:166

Utgiven:20 september 2011
Typ:Proposition
Avsändare:Finansdepartementet
Ladda ner
Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen, prop. 2010/11:166 (pdf 1,0 MB)
Sammanfattning
I propositionen lämnas förslag till följdändringar med anledning av förslaget till den nya skatteförfarandelagen som föreslås träda i kraft den 1 januari 2012 (prop. 2010/11:165). Det är främst fråga om att ändra hänvisningar som görs till bestämmelser i de lagar som skatteförfarandelagen föreslås ersätta. Hänvisningarna ska i stället avse motsvarande bestämmelser i den föreslagna skatteförfarandelagen. Ett stort antal av de ändringar som föreslås avser att anpassa lydelsen av bestämmelser till
den terminologi som införs genom förslaget till den nya skatteförfarandelagen. Det görs även ändringar av språklig och redaktionell natur i syfte att modernisera äldre bestämmelser. Vidare upphävs några bestämmelser som inte längre behövs.

De förslag som lämnas i propositionen är i sig inte avsedda att medföra några ändringar i sak.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.
 
  © 2017 Jure AB