Prop. 2012/13:34 Personalliggare för tvätteribranschen
   
 
Titel:Prop. 2012/13:34 Personalliggare för tvätteribranschen
Utgivningsår:2012
Omfång:41 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213034
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:34
Ämnesord:Skatterätt , Arbetsrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att tvätteribranschen ska omfattas av kravet på att föra personalliggare enligt bestämmelserna i skatteförfarandelagen. Förslaget innebär att de berörda näringsidkarna löpande ska föra en personalliggare över de personer som är verksamma i näringsverksamheten och att Skatteverket ska ha möjlighet att göra oannonserade kontrollbesök i verksamhetslokalen för att kontrollera personalliggaren. En kontrollavgift ska tas ut om skyldigheten inte fullgörs enligt närmare bestämmelser i skatteförfarandelagen. Syftet med förslaget är att motverka förekomsten av svart arbetskraft.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2013.
 
  © 2017 Jure AB