Regeringens Skrivelse 2013/14:8 Kontroll av postförsändelser
   
 
Titel:Regeringens Skrivelse 2013/14:8 Kontroll av postförsändelser
Utgivningsår:2013
Omfång:7 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314008
Serie:Propositioner nr. 2013/14:8
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Den 1 oktober överlämnades skrivelsen "Kontroll av postförsändelser" till riksdagen. I skrivelsen redogörs för Tullverkets kontroll av postförsändelser under 2012.
 
  © 2017 Jure AB