Prop. 2013/14:22 Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning
   
 
Titel:Prop. 2013/14:22 Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning
Utgivningsår:2013
Omfång:25 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314022
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:22
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i skatteförfarandelagen avseende kassaregister. Ändringarna föreslås för att förtydliga undantaget från kravet på certifierat kassaregister när försäljning av varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort bara sker i obetydlig omfattning. Lagen föreslås träda i kraft den 2 januari 2014. Vidare föreslås en ändring i övergångsbestämmelserna till skatteförfarandelagen som innebär att förtydligandet avseende obetydlig omfattning även ska gälla för kontroller enligt lagen om kassaregister m.m. som påbörjats före utgången av 2011.
 
  © 2017 Jure AB