Regeringens skrivelse 2013/14:52 ILO:s rekommendation om nationellt socialt grundskydd
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:52 ILO:s rekommendation om nationellt socialt grundskydd
Utgivningsår:2013
Omfång:26 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314052
Serie:Propositioner nr. 2013/14:52
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Genom skrivelsen informeras riksdagen om en rekommendation om nationellt socialt grundskydd, som antogs i juni 2012 av Internationella arbetskonferensen.
 
  © 2017 Jure AB