Prop. 2013/14:198 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering
   
 
Titel:Prop. 2013/14:198 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering
Utgivningsår:2014
Omfång:161 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314198
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:198
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen.

Förslaget innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.

Med bristande tillgänglighet menas att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga åtgärder för tillgänglighet för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Förbudet föreslås gälla inom följande samhällsområden:

Arbetsliv
Utbildning
Arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag
Start eller bedrivande av näringsverksamhet
Yrkesbehörighet
Medlemskap i vissa organisationer
Varor och tjänster
Allmän sammankomst
Offentlig tillställning
Hälso- och sjukvård
Socialtjänst
Socialförsäkring
Arbetslöshetsförsäkring
Statligt studiestöd
Värn- och civilplikt
Offentlig anställning
I lagförslaget undantas bland annat företag inom områdena varor och tjänster och hälso- och sjukvården, som har färre än tio arbetstagare.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
 
  © 2017 Jure AB