Regeringens skrivelse 2013/14:88 Riksrevisionens rapport om skattekontroll i statliga myndigheter och kommuner
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:88 Riksrevisionens rapport om skattekontroll i statliga myndigheter och kommuner
Utgivningsår:2014
Omfång:108 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314088
Serie:Propositioner nr. 2013/14:88
Ämnesord:Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

Riksrevisionen har granskat skattekontroll och hantering av vissa skatter i statliga myndigheter och kommuner i en granskningsrapport, Skattekontroll - en fråga om förtroendet för offentlig förvaltning (RiR 2013:12). Riksrevisionen menar att det finns brister i mervärdesskatteredovisningen hos statliga myndigheter och kommuner och att kontrollen av redovisningen inte är tillräcklig.

Regeringen har uppmärksammats på att det finns ett behov av att granska reglerna om uttagsbeskattning av fastighetstjänster för statliga myndigheter. När det gäller Riksrevisionens övriga rekommendationer avseende ökad kontroll av utbetald kompensation till statliga myndigheter, införande av skattetillägg eller motsvarande avgift vid fel i kommuners ansökan om ersättning och en myndighetsgemensam funktion för återsökning av mervärdesskatt som har betalats i utlandet, har regeringen övervägt rekommendationerna och finner att det för närvarande inte finns behov att vidta några åtgärder.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB