Prop. 2014/15:78 Förändrade villkor för affärsverkscheferna
   
 
Titel:Prop. 2014/15:78 Förändrade villkor för affärsverkscheferna
Utgivningsår:2015
Omfång:15 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415078
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:78
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till ändringar i lagen om offentlig anställning som innebär att cheferna för de statliga affärsverken ska omfattas av den s.k. förflyttningsskyldigheten för myndighetschefer. Förslaget innebär samtidigt att möjligheten att skilja de först nämnda cheferna från deras anställningar avskaffas. Syftet med ändringarna är att anställningsvillkoren för cheferna för de statliga affärsverken ska jämställas med villkoren för cheferna för de andra statliga förvaltningsmyndigheterna som lyder omedelbart under regeringen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
 
  © 2017 Jure AB