Prop. 2001/02:1 Budgetpropositionen för 2002
� Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 2001, skattefrågor m.m.
   
 
Titel:Prop. 2001/02:1 Budgetpropositionen för 2002 � Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 2001, skattefrågor m.m.
Anmärkning:12 volymer, 27 utgiftsområden. Finns även som CD-ROM
Utgivningsår:2001
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102001
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:1
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 882 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB